Servisní knížka vaší budovy - Digitalizované procesy budov i areálů

Spokojenost vašich nájemců, dodavatelů i zaměstnanců je pro nás klíčová. Proto jsme vyvinuli Budovu.Online. Přátelskou aplikaci určenou pro každodenní plnění úkolů spojených se starostí o budovu nebo areál. Property manažerům pomáhá udržovat a zjednodušovat procesy životních funkcí budovy.

Funkce

Přehledná evidence

 • Indentifikační, fakturační a kontaktní údaje pronajímatelů
 • Označení a rozčlenění vnitřních i venkovních prostor na nájemní jednotky
 • Evidence majetku a nájemních jednotek
 • Sledování historie odečtů spotřeby včetně vkládání fotek měřidel
 • Evidence údajů o nájemcích a dodavatelích
 • Evidence bezpečnostních incidentů
 • Report obsazenosti budovy či areálu (occupancy)
Přehledná evidence

Revize a kontroly zařízení

 • Evidence závad, nedostatků a oprav
 • Hlídání revizních povinností a dat plnění
 • Administrace následných požadavků na sjednání nápravy
 • Kontrola splnění/nesplnění úkolů
 • Přehledný reporting k revizím
Revize a kontroly zařízení

Servisní požadavky

 • Od nájemců a nebo na nájemce
 • Od dodavatelů a nebo na dodavatele
 • Na investora nebo majitele
 • Řízení a hlídání požadavku formou workflow, které lze zobrazit i graficky v podobě přehledného schématu
 • Hlídání pravidelných kontrolních činností (např. pravidelné kontroly osvětlení)
 • Pohodlné zadávání a kontrola plnění úkolů
 • Report nákladů spojených s údržbou budovy
 • Report nákladů spojených s investicemi do rekonstrukcí
Servisní požadavky

Finance a administrativa

 • Přijaté a vystavené faktury
 • Schvalování faktur
 • Sledování drobných výdajů
 • Možnost zadávat úkoly, nebo jen posílat informace účtárně
 • Přehled důležitých veřejných dokumentů směrem k nájemcům (např. požární směrnice, kontakty na servisní pohotovost, BOZP apod.)
 • Šablony dokumentů: Smlouva s nájemcem, smlouva s dodavatelem, předávací protokoly, příručky…
 • Automatické generování šablonových dokumentů
 • Hlídání lhůt sjednaných ve smlouvách s nájemci i dodavateli
Finance a administrativa
Technické informace
Cena
Poskytovatel

Intelligent Studios s.r.o.

 

Digitalizujeme firmy s pomocí platform Xeelo, Dex, Budova Online a Microsoft Dynamics. Pomáháme firmám s digitalizací prostřednictvím inteligentních řešení i lidí.

info

left

Starter Edition

right

GDPR

*    Povinné položky