Service Desk - jedno kontaktní místo pro všechny žádosti ve firmě

Přívětivá tvář pro žadatele, mocný nástroj pro týmy interních služeb. ALVAO Service Desk poskytne jedno kontaktní místo pro všechny žádosti ve firmě. Řešitelský tým v něm získá přehled o množství práce, jasné priority a zlepšení komunikace.

ALVAO Service Desk je systém pro moderní organizace a IT oddělení, které chtějí spolehlivě řídit veškeré úkoly. Jedná se o systém vyvíjený podle světových procesních standardů na řízení poskytování služeb (ITSM/ITIL). Díky tomu je systém vhodný pro řízení podnikového IT, ale úspěšně v něm můžete řídit i jiná servisní oddělení. Díky ALVAO Service Desk snadno vydefinujete služby, které poskytujete, a uřídíte i složité úkoly a jejich řešení podle daných procesů.

Service Desk - jedno kontaktní místo pro všechny žádosti ve firmě
Funkce

Žadatel vždy ví, co se s jeho požadavkem děje

Žadatel má jasno, kdo řeší jeho požadavek, co se s ním zrovna děje a kolik času zbývá do vyřešení. Nemusí volat na helpdesk, aby se doptával na stav řešení.

Požadavky se rychle dostanou ke správnému řešiteli

Neztrácejte čas třízením požadavků. Systém se postará, aby byl každý z nich přiřazen správnému týmu. 

Kompletní historie požadavku je okamžitě dostupná. V případě dovolené není problém zastoupit kolegu s úplnými informacemi o daném problému.

Požadavky se automaticky řadí podle přiřazených priorit. Tým má tak jasně zorganizovanou práci a nikdy nezapomene na nic důležitého.

Žadatel vždy ví, co se s jeho požadavkem děje

Všechny úkoly dostupné přímo
v Outlooku

S ALVAO máte celý service desk přímo v Outlooku.
Pracujte s požadavky, aniž byste kdy opustili oblíbeného mailového klienta.

V ALVAO máte navíc dostupnou kompletní historii požadavku. V případě dovolené není problém zastoupit kolegu s úplnými informacemi o daném problému.

Všechny úkoly dostupné přímo <br>v Outlooku

Široké možnosti vlastních formulářů
v příjemném editoru

Všechny formuláře můžete strukturovat podle vlastních potřeb. Vyberte požadované položky a určete jejich zobrazované pořadí. To vám usnadní další práci s informacemi z formulářů.

Systém podporuje komplexní workflow a schvalovací procesy. Nikdo nemusí přemýšlet nad tím, kdo má požadavek schválit, systém žádosti směřuje podle předem definované logiky.

Široké možnosti vlastních formulářů <br>v příjemném editoru

Certifikace

 • ISO 27001
 • Pink Elephant - ITIL procesy / praktiky
 • Q4IT - Řízené zlepšování kvality (ITQI)
 • Katalog vládního cloudu Slovenské republiky - SD, AM – U1 (C2I2A2)
 • Serview - ITIL procesy / praktiky
Certifikace
Technické informace

ALVAO SaaS

 • Zajištění služby End-to-End (Smlouva o úrovni služeb mezi ALVAO a zákazníkem)
 • ALVAO MS AZURE Infrastruktura (Azure VM, Azure SQL, Azure AD)

On-premise

 • Infrastruktura zákazníka (On-premises, cloud zákazníka, infrastruktura spravovaná zákaníkem.

Licenční model

 • Pronájem licencí
  Licence na uživatele (named user license)
  Uživatel interních služeb (IT, HR, FIN, správa budov, atd.), řešitel, schvalovatel

Licenční model

 • Pronájem licencí i trvalé licence
  Licence na uživatele (named user license)
  Uživatel interních služeb (IT, HR, FIN, správa budov, atd.), řešitel, schvalovatel
Cena
Poskytovatel

ALVAO s.r.o.

V ALVAO pomáháme firmám lépe organizovat interní oddělení a řídit vztahy s uživateli vnitropodnikových služeb. Vyvíjíme intuitivní software, který si snadno osvojíte, přitom poskytuje plný komfort pokročilých funkcí a vlastních nastavení.

Působíme na trhu více jak 20 let a máme za sebou více než 200 úspěšných implementací ve společnostech jako Linet, Hartmann Rico nebo Penny Market. Za některé z nich jsme získali prestižní ocenění od organizací ITSMf Czech Republic a CACIO Forum.

Naším cílem je dodat zákazníkům nejlepší řešení pro řízení podnikových služeb postavené na platformě Microsoft, které jim bude přinášet hodnotu.

info

left

Starter Edition

right

GDPR

*    Povinné položky