Pořádek v týmech napříč celou organizací

Potřebujete mít pořádek ve vytvářených týmech, a navíc vyřešit nejen jejich schvalování, ale také zajistit jejich vytváření? To vše vám poskytne aplikace TeamsGuard.

Na jedné straně umožňuje uživatelům vkládat žádosti o vytvoření nového týmu, na straně druhé poskytuje správcům prostor pro schvalování těchto žádostí.

Ze schválených žádostí nakonec automaticky vytvoří nový tým dle zadaných parametrů.

Funkce

Co je TeamsGuard a jak funguje?

  1. Zadání žádosti
    1. Aplikace je dostupná všem uživatelům přímo v prostředí Teams, kde jednoduše vytvoří svoji žádost a odešlou ji ke schválení. TeamsGuard uživatele provede několika nezbytnými kroky, ve kterých zvolí typ a nastavení soukromí týmu, vyplní název a popis, určí vlastníky a členy týmu. Aplikaci je také možné rozšířit o kontrolu názvosloví týmů v rámci vaší organizace.
  2. Posouzení žádosti
    1. Jednotlivé žádosti o vytvoření týmu posuzují uživatelé s přiřazeným oprávněním schvalovatele. Posouzení žádosti probíhá buď v dedikovaném týmu, nebo v prostředí aplikace TeamsGuard. Zde lze kromě zamítnutí či schválení žádosti upravit některé její parametry.
  3. Vytvoření týmu
    1. Pokud je žádost o založení týmu schválena, spustí se proces, který automatický vytvoří požadovaný tým dle zadaných parametrů. Není tak nutné provádět žádné další kroky a akce ze strany vašeho IT oddělení.

 Co je TeamsGuard a jak funguje?
Technické informace
Cena
CZK99 000

pro organizaci

+ 35% roční maintenance

Poskytovatel

Mainstream Technologies

 

 

Dodáváme zákazníkům služby a produkty především v oblastech Communication & Collaboration, Security, Modern Workplace & Infrastructure, Hybrid cloud, Professional Support a poradenské a konzultační služby pro strategická rozhodnutí zákazníků. Jsme tým 65 specialistů s řadou certifikací a odborných zkoušek. Máme mezi sebou několik držitelů titulu MVP a především máme znalosti a zkušenosti získané z velkých a projektů v České republice i zahraničí.

 

 

info

left

Starter Edition

right

GDPR

*    Povinné položky